Forside

DSKE-arrangementer:

DSKE afholder flere temadage og inititivmøder i løbet af året.

Blandt andet afholder vi DSKE Årsmøde d. 5. maj 2017 på Hotel Marselis, Aarhus.

Læs mere under 'Arrangementer'

 

Sundhedsstyrelsens oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient:

Den 10. februar 2017 har Sundhedsstyrelsen publiceret 'Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient', som indeholder otte anbefalinger, der skal bidrage til at styrke indsatsen.

Jette Thomsen Fabricius har været en del af den faglige følgegruppe som repræsentant for DSKE. Se publikationen her

 

NKR for fedmekirurgi:

Den 27. januar 2017 har Sundhedsstyrelsen publiceret 'National klinisk retningslinje for fedmekirurgi'.

Anette Winnie Martinsen været med i arbejdsgruppen som repræsentant for DSKE.Læs mere og se oplægget her

 

NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger:

Den 21. december 2016 har Sundhedsstyrelsen publiceret 'National klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger'.

DSKE har haft flere repræsentanter med i arbejdsgruppen. Se hele publikationen her

 

DSKE-legater og hæderspriser:

DSKE uddeler en række legater og hæderspriser blandt andet legater til deltagelse i ESPEN-kongressen.

Læs mere om de forskellige legater og hæderspriser her

 

Forum for Underernæring:

Initiativ fra DSKE, Kost og Ernæringsforbundet og Landbrug & Fødevarer

Pressemeddelelse

Læs mere her

 

 

 

Vejledninger og skemaer til ernæringsscreening og kostregistrering.

Rapporter m.v.

Europaråd, Sundhedsstyrelse, Regioner

PRÆSENTATIONER

 

Pdf-filer fra årsmøder, initiativmøder og temadage

Nutrition Day

Guidelines

Medlemsskab

ESPEN i Danmark 2016