Kontaktinformation

Bestyrelsen


Formand

Christian Lodberg Hvas,
Overlæge, ph.d., klinisk lektor,

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme (Medicinsk Afdeling V),
Aarhus Universitetshospital.

Email
Næstformand og kasserer

Jørgen Wiis,

Overlæge, EDIC,

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling 4131, Abdominalcentret,

Rigshospitalet.

Email
Sekretær for bestyrelsen

Camilla Balle Bech,

Klinisk diætist,

Herlev og Gentofte Hospital.

Email
Øvrige medlemmer


Lars Vinter-Jensen,

Overlæge,

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling/Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET),

Aalborg Universitetshospital.

EmailJakob Burcharth, 

Læge, ph.d.,

Center for Surgical Science (CSS), Kirurgisk afdeling,

Sjællands Universitetshospital Køge.

Email
Howraman Meteran,

Læge, ph.d.,

Lungemedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling,
Herlev og Gentofte Hospital. 

EmailRasmus Dahlin Bojesen,

Læge, ph.d.
Center for Surgical Science, Kirurgisk Afdeling,
Sjællands Universitets Hospital

EmailRepræsentanter for sygeplejersker

Kirstine Leth Hjort,
Oversygeplejerske,

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme,
Aarhus Universitetshospital.

Email
Lotte Boa Skadhauge,

Udviklingskoordinator for Ernæring,

Aalborg Universitetshospital

Email
Repræsentanter for kliniske diætister

Marianne Boll Kristensen,

Klinisk diætist, cand. scient., ph.d.

Forsknings- og uddannelsesansvarlig,

Afdeling for Ernæring, Regionshospitalet Gødstrup.

Email

Repræsentanter for cand. scient.'er

Helena Sylow Heilmann Dominiak,

Klinisk diætist, cand. scient.

Sundhed, Træning og Rehabilitering, Køge Kommune

EmailMia Bundgaard Klausen,

Klinisk diætist, cand. scient.

Koordinerende klinisk diætist,

Center for Ernæring og Tarmsygdomme/Medicinske mave- og tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital.

Email


Suppleanter


Dunja Kokotovic Gellert-Kristensen,

Læge

Email

Daniel Faurholt-Jepsen,

Læge, ph.d.,

Infektionsmedicinsk Klinik,

Rigshospitalet.

Email


 


Pia Søe Jensen,
Forskningssygeplejerske, Master of Health Science, Ph.d.

Klinisk Forskningscenter, Ortopæd. kir. afd./Klinisk forskningscenter,

Hvidovre Hospital.

EmailKirstine Guld Frederiksen,

Klinisk diætist, cand. scient., ph.d.-studerende

Ledende klinisk diætist,

Afdeling for Ernæring, Regionshospitalet Gødstrup.

Email
Mette Borre,
Klinisk diætist 

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V,

Aarhus Universitetshospital.

EmailRevisorer


Jens F. Dahlerup,
Klinisk lektor, specialeansvarlig overlæge, dr.med., 

Institut for Klinisk Medicin - Medicinsk afdeling V,

Aarhus Universitetshospital.
Email

 


Kurt Købke Jacobsen,

Overlæge,

Anæstesiologisk-Intensiv afd. V,
OUH, Svendborg sygehus.

Email


 

Revisorsuppleant:

Johan Wandall,

Læge,

EmailESPEN-Council repræsentant


Henrik Højgaard Rasmussen,

Professor, overlæge, ph.d.,

Center for Ernæring og Tarmsygdomme/Medicinske mave- og tarmsygdomme,
Aalborg Universitetshospital.

EmailNyhedsbrevsredaktør


Mette Holst,

Professor, Forskningsleder, PhD

Center for Ernæring og Tarmsvigt, Danish Nutrition Science Center/Medicinske Mave-Tarmsygdomme

Aalborg Universitetshospital

EmailSelskabets medlem af Repræsentant-

skabet i LVS (Lægevidenskabelige Selskaber)


Howraman Meteran,

Læge, ph.d.,

Lungemedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling,
Herlev og Gentofte Hospital.

Email


Sekretariat


Susan Elgaard Jensen,

Forskningsbogholder,

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V,

Aarhus Universitetshospital.
Palle Juul-Jensens Boulevard 35
8200 Aarhus N

Email