Ernæringsugen


”Ernæringsugen - rigtig ernæring nytter”


Uge 44: 30. oktober - 3. november 2023

Den nationale ernæringsuge løber af stablen i uge 44!


Se listen over de gode initiativer, der foregår rundt i landet og bliv inspireret til hvordan I selv kan sætte ernæring på dagsordenen i ernæringsugen. 

 

Ernæringsugen sætter fokus på sygdomsrelateret underernæring, som er et alvorligt, overset problem, som DSKE arbejder for at skabe opmærksomhed omkring på hospitaler, uddannelsesinstitutioner, almen praksis samt i kommunerne. I fx psykiatrien kan ernæringsugens fokus også være på fejlernæring eller overvægtsproblematikker. Ernæringsugen skal skabe opmærksomhed på vigtigheden af måltider og ernæring i patientforløb på tværs af sektorer.


Ernæringsugen er et initiativ som er taget med inspiration fra ONCA, og bragt til Danmark af det danske initiativ ”ONCA-Danmark”, hvori DSKE er aktør med Mette Holst og Henrik Højgaard Rasmussen som repræsentanter for DSKE.


De fire hjørnesten i ONCA er:

Measure, Educate, Implement og Influence.


Vi håber, at vi under ”Ernæringsugen - rigtig ernæring nytter” kan få rørt ved alle områderne, og vil derfor byde dig og din afdeling/ gruppe/ organisation til at bidrage og deltage.


DSKE uddelte i 2023 for første gang legater på hver op til 2.000 kr. til aktiviteter og events med relation til klinisk ernæring og ernæringsugen i Danmark. Ved ansøgningsfristen d. 18/9 var der indkommet to ansøgninger, som begge blev imødekommet. Legatmodtagerne var Styregruppen for Måltid og Ernæring, Regionshospital Nordjylland og B2 Medicinsk Sengeafsnit, Esbjerg Sygehus.


Derudover vil vi her på hjemmesiden skabe synlighed omkring de mange gode initiativer, der foregår rundt i landet under Ernæringsugen. Så planlægger du/I et initiativ, som vi skal gøre opmærksom på her på siden, så send information til DSKE's webredaktør Marianne Boll Kristensen (maboki@rm.dk) senest onsdag d. 25. oktober.


Initiativerne behøver ikke være noget andre som sådan kan deltage i, men vi vil gerne kunne vise, inspirere og måle hvor mange og hvilke aktiviteter der finder sted.


Vi opfordrer også til, at I i løbet af ugen deler jeres initiativer på de sociale medier under hashtagget #ernæringsugen


Ernæringsugens logo kan downloades fra Kost og Ernæringsforbundets hjemmeside.